CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LOTAS tiếp tục cung cấp ống nhựa uPVC cho công trình " Thi công hào kỹ thuật của dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (giai đoạn 2)"

Chủ đầu tư: CÔNG TY GS E&C - HÀN QUỐC

Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

 
Ngày 18/11/2013, Công ty CP Đầu tư Lotas và Công ty CP Điện Nhẹ Viễn thông chính thức ký kết hợp đồng cung cấp ống nhựa uPVC và phụ kiện ống nhựa uPVC cho công trình  " Thi công hào kỹ thuật của dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài ( giai đoạn 2).

Điều này đã chứng minh năng lực và niềm tin của khách hàng vào chất lượng những sản phẩm mà Công ty CP Đầu tư Lotas đã cung cấp.

 

Dự án tiêu biểu
HOTLINE
0913 381 069
Video